صبر، دلیل پایستگی!

صبر میکنم تا این کنکور لعنتی رو بدیم ببینیم چی میشه، یعنی کلمه ای جز “لعنتی”  نمیتونم استفاده کنم…

پ.ن : در معنی واقعی کلمه قسمت نمیشه وبلاگو آپ کنم!