مقررات ملی ساختمان در قالب ۲۳ جلد کتاب که هر جلد مربوط به یک مبحث و موضوع خاص می‌باشد از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشرشده است. در این پست نسخه PDF آخرین ویرایش مباحث بیست‌وسه گانه مقررات ملی ساختمان به همراه اصلاحیه‌ها و غلط‌نامه‌های مربوطه جهت دانلود قرار داده‌شده...