آرشیو تگ: همانطور که دوست داشتم تو را

“ همانطور که دوست داشتم تو را، زندگی فراموش کرد مرا. همانطور که از یاد بردم تو را، همه دور کردند از خود مرا. مانده ام بدون تو، بدون همه ”

برو بالای صفحه