آرشیو تگ: هماهنگ

“ هرگاه خود را مسرور یافتی؛ دانسته، ندانسته با هستی هماهنگی ”

- اشو -
برو بالای صفحه