آرشیو تگ: پلی

“ رو تکراریم؛ از اول تا آخرش. حتی از آخر به اول هم تکرار نمیشیم. ”

برو بالای صفحه