آرشیو تگ: چرا دروغ

دروغ چرا؟

دروغ چرا؟

جهان دروغ حدود یك ماهیه در پی اونم كه بدونم دوستام چطورین، چه اخلاقی دارن، منظورم از پشت به عنوان نفر سوم نگاه كنم! به نظرم همه چی دروغ میاد همه دروغ میگن تا به جایی برسن ، آخر این بالا دستا كجاست؟ راه های بهتری واسه رسیدن به اون بالا بالا ها نیست؟ یكی نیست به من بگه چرا؟!   آخه چقدر؟! چقدر دروغ؟! دروغ پشت دروغ… یعنی رسیدن به اونجایی كه می خوای اینقدر برات ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه