آرشیو تگ: کوروش ؟

روز جهانی کروش

روز جهانی کروش

اینهمه گفته مى شود كه كورش ساخته و پرداختهء قرن اخیر است او یك شاه معمولى بوده كه خداى خود مردوك را مى پرستیده. هیچ نامى از چنین پادشاهى در كل تاریخ ایران وجود ندارد ( جز در ١٥٠ سال اخیر ) او هم مانند دیگر شاهان براى تصرف سرزمین ها خونها ریخته و انسانها كشته است. اینهمه گفته مى شود كورش هیچ جایى برده دارى را لغو نكرده است بلكه فقط یهودیان را نجات داده است. ... بیشتر بخوانید »

برو بالای صفحه