آرشیو تگ: گاندی

موارد خطرناک به روایت گاندی

موارد خطرناک به روایت گاندی

هفت مورد كه بدون هفت مورد دیگر خطرناك هستند: ثروت بدون زحمت. لذت بدون وجدان. دانش بدون شخصیت. تجارت بدون اخلاق. علم بدون انسانیت. عبادت بدون ایثار. سیاست بدون شرافت. گاندی بیشتر بخوانید»»

برو بالا !