دخترا اصلا
دخترا بینی هاشونو اصلا عمل نمی کنن…
هیچ وقت موهاشون رو رنگ نمی کنن مادر زادی موهاشون مش شدست…
هیچ وقت به هم دیگه چپ چپ و راست راست نگاه نمی کنن و به هم حسودی نمی کنن.
تمام طلا جواهراشون اصله اصله ،نه که بدل نیستن !
هرگز قبل از ازدواج ابروهاشون رو بر نمی دارن عمرا بردارن، یعنی محاله …
بی اجازه مامان و بابا هیچ وقت بیرون نمی رن…
به بهانه کتابخونه با دوستشون بیرون نمیرن…
اونقدر خواستگار دارن که نمیدونن به کدوم جواب بله بدن ، به کدوم جواب آره…
همیشه سر به زیرن اصلا به غریبه ها نگاه نمی کنن (اینکه اصلا) …
بعد از ازدواج تازه میفهمن حروم شدن طفلیها ، بعد هی غر غر میرنن …
روچشماشون اصلا لنز نمی ذارن، رنگش مادر زادی سبز و آبیه و خاکستری و بنفش و زرد و قرمز و آلبالویی و اناری و…
تا حالا تو زندگیشون با هیچ پسری حرف نزدن!!!!! :-D