اینم ترجمه ی oOps به زبان فارسی که می شه اووخ :-D

فک کنم الان رفع شده باشه ” بیست و پنجم دی ماه “