28 خرداد 1403
Burned Flames
نقل‌قول

کبریتهای سوخته

کبریتهای سوخته هم، روزی درختان شادابی بوده اند. مثل ما؛ که روزی میخندیدم، قبل از اینکه عشق روشنمان کند …
nasl sokhte
گلایه

نسل سوخته

مانسل بوسه های خیابانی هستیم! نسل خوابیدن اس ام اسى! نسل درددل باغریبه های مجازی! نسل غیرت روی خواهر، روشنفکری روی دختر همسایه! نسل کادوهای یواشکی! نسل خونه خالی و دعوت شام! نسل پول ماهانه چیز پی ان! نسل هل تو مترو! نسل مانتو های...