09 خرداد 1403
uniqueWallpaper067
دل‌نوشت

خاطرات

  یه شبایى تو زندگى هست که وقتى دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنى به چیزایى میرسى که نمیدونى تقدیرت بوده یا تقصیرت… به ادمایى میرسى که نمیدونى دردن یا همدرد… به لحظه هایى میرسى که هضمش واسه دل کوچیکت سخته و به دردایى میرسى که براى...
Nonsence
دل‌نوشت

مزخرف

یه نگاه به الانم… یه نگاه به گذشته یه نگاه به دیروزم… یه نگاه به امروزم میبینم چقدر عوض شدم… همون بچه ی معصوم… همون پسرکه دل پاک … همون کوچولوی با نمک… شده مثلا یه آدم بزرگ… چقدر مزخرف میشه آدم وقتی بزرگ میشه!...