چیزی که نمی‌کشتت قوی‌ترت میکنه؟ نه!

چیزی که نمی‌کشتت خوش‌بینی و بی گناهیت رو از بین می بره، باعث میشه سخت به آدم‌ها اعتماد کن، با خودت درگیر شی که چرا کافی نیست، خودت و چیزهایی که می‌دونستی رو دائم زیر سؤال ببری، فکر کنی به کارهایی که می‌تونستی متفاوت انجام بدی و از خودت بارها و بارها بپرسی آیا ارزش این همه درد کشیدن رو داشت و داره؟ چیزی که نمی‌کشتت قسمت‌هایی از وجودت رو می‌کشه که دیگه هیچ وقت به دست نمیاری.