یه جایی هست

یه جایی هست …

بعد از کلی دویدن وایمیستی، سرتو میندازی پایین ،‌یه نگاه به اینده … یه نگاه به گذشته…

و آروم زیر لب میگی : ” بیخیال

دیگه زورم نمیرسه”