نسا دختر عمم 6 سالشه، مامانش بهش گفته خیلی خودسر شدی! خبر رسیده چندتا از لباس‌هاش و دو سه تا عروسک و بسته آدامسش و دفتر مشقش رو گذاشته تو کوله پشتیش.
گفتن چیکار داری میکنی؟
خیلی جدی کوله رو میندازه رو پشتش، میگه:
“تو خونه ای که به من توهین بشه جام نیست! دارم میرم!”

عجب ها … :sweat:

تموم شد ! 3 تا مطلب حاضر بود ، قسمت واسه امروز بود . چند روزی بود رو قالب کار میکردم . امیدوارم باحال باشه !