04 تیر 1403

A short piece of writing at the bottom of a page or at the end of a book or document which gives more information about something written in the main part.


Flag of IRAN
یادداشت

یورو 2016

از همینجا طرفداری خودم رو از ایران و آلمان نازی در جام جهانی اعلام می نمایم!
یادداشت

آنا جان

آنامین ساچلارینین آغ گولونه قربان اولوم ترجمه: فدای گل سفید موهای مادرم بشم.
Paperheart
یادداشت

زندگی

وقتی دائم بگویى گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمیشوى، وقتی دائم بگویى وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی، وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید! وقتی صبحها از خواب بیدار میشویم دوانتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار...