متن و ترجمه آهنگ:

Omuzumda ağlayan bir sen
Ne çok isterdim bir bilsen
Kalmadı artık bak kimsem
Sensizlik gitsin sen gel

تو تنها کسی بودی که روی شونه هام گریه میکرد
اگه بدونی این گریه کردنت رو چقدر دوست داشتم
ببین، دیگه کسی برام باقی نمونده
کاش بی کسی بره و تو بیای به جاش

En dipte hep ben kaldım
Çok zordu zor nefes aldım
Bir kez yanımda olsaydın
Başkasına bağlamazdım ben
Oof düştüm kaldır hadi dön gel

آخرش همیشه من تنها موندم
خیلی سخت بود، سخت نفس میکشیدم
اگه یه بار پیشم بودی…
دیگه سراغ هیچ کس نمیرفتم
زمین خوردم، بلندم کن، زودباش برگرد

Ahh Unutmak için adını
Sana koştum her adımı
Siliyorum geçmişimden
Yaktım bütün anıları

برای از یاد بردن اسمت
هر قدمی که به تو دویده بودم رو
از گذشتم پاک میکنم
همه خاطرات رو سوزوندم

En sevdiğinde gidermiş
Güvendiğinde aşk bitermiş
Öyleyse mutlu sonlar
Gerçek değil bir hayalmiş

حتی کسی که از همه بیشتر دوسِت داشت هم ترکت میکنه
حتی عشقی که بهش اعتماد داشتی هم تموم میشه
اگه اینطوریه، امیدوارم پایان خوشی باشه
این حقیقت نبود فقط یک خیال بود

Ahh Unutmak için adını
Sana koştum her adımı
Siliyorum gecmişimden
Yaktım Bütün Anıları

برای از یاد بردن اسمت
هر قدمی که به تو دویده بودم رو
از گذشتم پاک میکنم
همه خاطرات رو سوزوندم

En sevdiğimde giderse
Güvendiğim aşk biterse
Kime tutunsun ellerim
Ellerin artik başka ellerin

حتی کسی که از همه بیشتر دوسم داشت هم ترکم کنه
حتی عشقی که بهش اعتماد داشتم هم تموم بشه
دستام رو کی میگیره؟
وقتی که دستات تو دستای دیگه است