ببینید این بنده خدا با این حرکات دست چی میخواد بفهمونه به ما ؟! اگه کسی حالیش شد به ما هم بگه ماهم بفهمیم :-D