رابطه هایی که از اولش با عاطفه زیاد و غیرعادی شروع میشن رو نباید جدی گرفت.وقتشون موقعی که احساسات میخوان جدی بشن تموم میشه.