آهای دختر خانومی که که از این مقنعه جدیدا سرتون میکنید و بنداشو رو سرتون پاپیون میزنید ، خیلی خیلی باحالید …
منو یاد دوس دختر میکی موس (!) میندازید …
ما پسرا میدونیم که یه موجودی به نام دختر هم وجود داره ! لازم نیست شما اینجوری لباس بپوشید( فشن دختر ایرونی )  …
خداییش ، عکس پایین رو نگاه کنید ( یکمی تار افتاده )
iRania-fashion

خوب عروسک قبول ، خرس قبول ، چه مییدونم میکی موس هم قبول  … آخه این الاغ چیه ؟!  :-D

یه جورایی باید پسندیده بشن خوب…