قبل از اینکه خودتان را زیادی جدی بگیرید، بیاد بیاورید که:

به یاد داشته باشید

  1. شما توانایی دیدن کمتر از ۱% از طیف امواج نور و شنیدن کمتر از ۱% از طیف صوتی را دارید.
  2. در حالی که این نوشته را میخوانید با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در ثانیه (!)، در حال حرکت در کهکشان هستید.
  3. ۹۰% از سلول های بدنتان حامل DNA های میکروبی هستند و تنها ۱۰% از آن ها متعلق به شماست!
  4. اتم هایی که بدنتان را تشکیل داده، شامل ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد فضای خالی هستند.
  5. بشر ۴۶ کروموزوم دارد که ۲ عدد کمتر از یک سیب زمینی معمولی است!
  6. علت اینکه رنگین کمان را می بینید، گیرنده های نوری مخروطی شکلی است که در چشمانتان وجود دارد. برای حیواناتی که این گیرنده مخروطی را ندارند، رنگین کمانی وجود ندارد. بنابراین، شما تنها رنگین کمان را تماشا نمیکنید، در واقع رنگین کمان را خلق میکنید! خیلی شگفت انگیز است! مخصوصاً اگر به یاد بیاورید که تنها ۱% از طیف نور را می بینید!