وقتی میتونی با یه نقطه تمومش کنی،
نه سکوت کن که هر کی هر چی خواست بگه بهت،
نه سه نقطه بزار که رابطه ات رو ادامه بدی
و نه با علامت سوال، سوالیش کن واسه طرف مقابلت