خیانت

امثال ماها گذشت رو خوب بلدیم !

گذشت از بدی ها… تهمت ها… اشتباهات… گذشت از اخمها… دادها… گذشت از خیانت و خیانت و خیانت

اما این ظاهر ماست… وقتی دیدین گذشتیم حتی از خیانتت … بدونید ازتون گذشتیم ساکت و آروم….

امثال ماها همونطور که محکم وفادار میمونیم، به خاطر همین خیانت ها محکم هم میریم !

پی نوشت : خدا بکشه این محصولات (!) مخابرات رو …بعد دو هفته تلفنمون وصل شد…

یه دوبیتی :

خونه خالی بی تو گمونم دارم میمیرم …عکست رو دیوار اتقاق، روزی هزار بار میبینم …

بیمعرفت رسمش نبود؛ تو این خونه جام بزاری … بیسر صدا آروم بری، رو قلب من پا بزاری …