بزرگترین اشتباه ما تو زندگی اینه که گاهی آدم هارو بسیار طولانی تر از اون چیزی که لیاقتشو دارن تو زندگیمون نگه میداریم.