دنیای پسرا؛ پر از پیراهن و شلوار کتونی … پر از عطر های تلخ … پر از قرار با رفیقاشون … پر از نسکافه های تلخ بدون شکر …

دنیای پسرونه

تلفن های 1 دقیقه ای با موضوع “چه کاره ای داداش بریم بگردیم؟!”

یه یادگاری … حرفی در کار نیست، قولی وجود نداره، همه تو دل خودش میمونه …

آهنگ گوش دادنای نصف شب تو اتوبانا با سیگار تو ماشین …

با ناراحتی به یه عکس نگاه کردن … دوش گرفتن های 5 دقیقه ای … 1000 بار این جمله رو تکرار کردن : “به ما نمیخوری آخه”…

کلمه های رمزی که فقط خودشون معنیشو میدونیم… رازایی که فقط خودشون ازشون خبر دارن …

پاتوق 4 – 5 نفره تو کافه با دود قلیون … مسخره کردن همدیگه با شوخی …

دنیای پسرا پر از پیراهن های مردونه و تنهایی و رفیقاشون.پر از تلاش برای مخفی کردن غماشون ..