قربانی

دیروز یه چیزی رو فهمیدم که خیلی جالب بود برام، کسایی که دوست دارم رو فدای کسایی میکنم که دوستم دارن… حاضرم دلمو بشکنم ولی دل کسی که دوستم داره رو نشکنم… فقط یه کوچولو لیاقت میخواد…

ما دل شکستن باد نیستیم …

دلتو واس دل کس دیگه زیر پات نذار اگه لیاتشو نداره …