هستن دخترایی که نگران پاک شدن آرایششون نیستن ، چون آرایش ندارن و صورتشون بی آرایش زیباست !

ب سلامتی دخترا

با روسرشون گنبد امام زاده درست نمیکنن !
دخترایی که وقتی یه پسر. پولدار میبینن دلشون نمی لرزه …..چون دلشون دله نه ژله….
هستن دخترایی که با دیدن ماشین پسرا کف نمیکنن ….چون اینا دخترن نه دلستر….
عشق براشون مقدسه …اگه بهش دچار بشن همه کار برای عشقشون انجام میدن…..
.
.
.
سلامتی همشون