فیلترینگ ایران

سالی ۲۰ میلیارد تومن تصویب میکنن واسه فیلترینگ و سانسور اینترنت

اون‌ وقت ما با ماهی ۳ هزار تومن بوق پی‌ انن، گند میزنیم به اون ۲۰ میلیارد !!

دیوونه خونه اس بخدا !