امتحان کن

شاید تنها وقتی بتونیم راجع به زندگی خودمون قضاوت کنیم که از بیرون به رویدادها و جزئیاتش نگاه کنیم…

شاید تنها وقتی بتونیم راجع به زندگی دیگران قضاوت کنیم که خودمون رو درون شرایطی که توش هستن، فرض کنیم…

فکر میکنم همه دارن در مورد من اشتباه قضاوت میکنن یا من اشتباه قضاوت میکنم!

هرچند خیلی سخته ولی امتحان کن! ، هردوشو