این روزا حال و هوام با خدا، عاشقی، دین، آخرت و… قاطی شده !!!

پروردگارا….گویی سوره ای در قرآن کم است. سوره عشق….

[box type=”info” align=”aligncenter” ]به نام پروردگار بخشنده بخشایشگر

قسم به عشق (1) و روزی که قلبت را میشکنند (2) و آن روز جز من ، مرهمی نخواهی یافت (3) قسم به اشک (4) آنگاه که جاری شد (5) و از گونه هایی چکید (6) و آتشی در دامان قلب ها نهاد (7) قسم به جان من، که من بهای شکسته دلانم (8) به من پناه بیاورید كه جز من پناهی ندارید (9) و خدا بهترین عاشقان است (10)[/box]