رفتم یه سیمکارت رایتل خریدم… ایرانسل بهمه اس داده: فکر نمیکردم بهم خیانت کنی.. واست متاسفم