چند روزی هست که رفتار عجیب غریبی دارم! اینو خودم هم احساس میکنم! آدمای زیادی برام اعتبار ندارن. فکر میکنم آدم ها ارزش وقت تلف کردن (به هر نحوی که فکرشو بکنی) ندارن. چون چیزی یادشون نمیمونه یعنی تلاش نمی کنن که بمونه! در عین حال که خیلی حافظه خوبی دارن، از وقتی اراده میکنن دیگه چیزی یادشون نیست!

دوست دارم با موجوداتی غیر از آدم ها سر و کار داشته باشم. منظورم سگ و موش و گربه و… نیست. مخصوصاً گربه هایی غیر از گربه سانان بزرگ، که اگه با من بود میگفتم همه رو سر به نیست کنن. اونی که جلوی بوفه دانشگاه ول میچرخه یکیشونه! انقدر پست هست که چمن میخوره! اگه اون یه روز چیزیش بشه، اولین مظنون من هستم!

دلم گرفته

موجوداتی غیر زنده ای که دوست دارم باهاشون سر و کار داشته باشم، موجوداتی هستند که روابط و فرمان های خاصی براشون تعریف شده و پایبند به فرامینشون هستن. همچنین در صورت تخطی یا تخریب در اکثر مواقع قابل ترمیم هستن.

یکی از این موجودات ، کامپیوتره. حتی وقتی فرمت بشه هم میشه یه سری از اطلاعات رو برگردوند (ریکاوری). ولی آدما از وقتی اراده میکنن، دیگه چیزی یادشون نیست !

البته از محاسن دیگر کامپیوتر اینه که استاد گرامی یکی از دروس تخصصی ما، امروز فرمودند:

” شما هر اطلاعاتی راجع به «سه نقطه» بخواهید تو اینترنت هست. بیشتر از اونی هم که من میگم هم هست. تازه شما میتونید تصویر اونا رو هم ببینید! ما فقط میاییم اینجا، تا شما از ساعت ۹ – ۱۱ تو محوطه مدرسه شلوغی نکنید.

ولی این آدما:

خیلی مهربان تر و خشن تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی باهوش تر و احمق تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی عاشق تر و متنفر تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی اهلی تر و وحشی تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی ضربه پذیر تر و مقاوم تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی شاد تر و ناراحت تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی خجالتی تر و پررو تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی زیبا تر و زشت تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی وفادار تر و خائن تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی متشخص تر و بی شخصیت تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی باکلاس تر و جواد تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی میهن پرست تر و وطن فروش تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی بزرگوار تر و پست تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی راست گو تر و دروغ گو تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی جدی تر و مضحک تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی قدرت مند تر و ضعیف تر از اون چیزی هستن که میبینید.
خیلی با فرهنگ تر و بی فرهنگ تر از اون چیزی هستن که میبینید.

خیلی دو رو هستیم ، نه ؟