آغا مشکل این گرد و غبار چیه؟!

لباس سفید رو سیاه میکنه، لباس سفید رو سیاه میکنه !

یعنی چی الان ؟! اصن سفیده یا سیاهه ؟! :|