یه زمان ملت کارشون که با کامپیوتر تموم میشد روی کیبورد و مانیتور و کیس کاور می کشیدن…
یعنی در حد رو مبلی پذیرایی دیگه …
این روزا وقت نمیشه بدبختو خاموش کنیم خنک شه …