یه عاشق میگه : اگه اتفاقی واست بیفته؛ میمیرم.
اما… یه رفیق میگه: اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات بیفته.