یه گلایه، یه معذرت

یه عزر (!) کوچیک ، نه نه یه عذر کوچیک واسه اینکه چند روزی میشه وبلاگ رو آپ نکردم …
خواستم بیام و بگم ، دنیا شده مثل لوناپارک …جایزه بازی با آدماش ، یه عروسک کاغذیه که وقتی چشات به چشاش میفته میخوای تو خودت بشکنی ، گریت میگیره ولی روتو برمیگردونی تا شکستنت رو نبینه !!!

نه آدما رو به بازی بگیر ، نه بازیچه آدما شو…