سلام ، واس امروز آهنگ سه سال پیش Rafet El Roman رو به نام Senden Sonra واستون آماده کردم …

با این آهنگ سه ساله حال میکنم ، امید وارم شما هم سه سال باهاش حال کنید …

متن و ترجمه:

Yaram ne kanar ne kabuk bağlar
زخم هایم نه خوب می شود نه خونریزی میکند

Giden unutur kalan hep yanar
کسی که میرو د فراموش می کند اما کسی که می ماند همیشه آتش میسوزد

Kaçsam kaçamam her yerde kokun var
اگر بخواهم هم نمی توانم عشق تو را فراموش کنم چون در هرجایی بوی تو جاریست

Sensiz uyandığım kaçıncı günüm
این چندیمن روزی است که وقتی از خواب بیدار می شوم

Aynada gördüğüm yorgun yüzüm
و در آینه چهره خسته خودم را می بینم

Bana hiç tanıdık gelmiyor inan
هیچ نشانی از خود نمی بینم باور کن

Ne kadar oldu gideli bilmiyorum geçen zamanı
نمی دانم چه مدت از رفتن تو می گذرد

Zamandan saymadım zaten sensiz geçen her anımı
لحظه هایی که بی تو سپری شد را از عمرم حساب نکردم

Hevesim kırık yüreğim buruk
آرزوهایم برباد رفته و قلبم شکسته

Ne olacaktık bak ne olduk
قرار بود چی بشیم نگاه کن چی شد

Canım istemiyor zoruma gidiyor
اجبار زمان است این زندگی نه میل باطنیم

Böyle yaşamak bana ağır geliyor
این گونه زندگی کردن برای من زجر آور است

Senden sonra arasamda öncesini
بعد از تو اگر دنبال کسی باشم ابتدا

Alıştım acı çekerek almaya nefesimi
عادت کردم که در نهایت نفسهای تلخ باشد

Canım istemiyor zoruma gidiyor
اجبار زمان است این زندگی نه میل باطنیم

Böyle yaşamak bana acı veriyor
اینگونه زندگی کردن برای من تلخ است

Senden sonra arasamda öncesini
بعد از تو اگر دنبال کسی باشم ابتدا

Alıştım acı çekerek almaya nefesimi
عادت کردم که در نهایت نفسهای تلخ باشد