فانتزی کلاس درس

یكی از فانتزیام اینه كه استاد منو تهدید كنه كه بهت صفر میدم بعد منم در حضور همه برم جلوش و سرمو بكوبم به دیوار بگم : “منو از نمره میترسونی ؟!!! من زندگیمو باختم استاد… برو از خدا بترس ”

یعنی ما اینجور دل و جرات داریم !

من :‌ :beatup:

همكلاسیا : :rotfl:

معلم : :-|