01 اردیبهشت 1403

A marking, such as the wording or one & zeros on a coin, medal, monument, seal,or website that is inscribed.


Rich and poor
دل‌نوشت

فقیر و ثروتمند

وقتی به دستفروش فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم. بعد به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر…

Heart and mind
دل‌نوشت

قلب و ذهن

اگر بین قلب و ذهنت جنگ و جدالی در گرفت ، فراموش نکن؛ همیشه حق با قلب توست. چرا که ذهن توسط جامعه بنا می شود. ذهن ، حاصل تعلیم و تربیت جامعه است. جامعه ، ساختار ذهن را به میل خودش شکل می دهد….

Its good
دل‌نوشت

خوب است

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند… و رفتنش چیزی از آن کم…! حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد؛ باید که جای پایش در این دنیا بماند. آدم خوب است که آدم بماند و آدم…

Best Gift
دل‌نوشت

بهترین هدیه

بهترین هدیه ای که میتوان به کسی داد، زمان است… هنگامی که برای یک نفر وقت میگذاری، قسمتی از زندگی خود را به او داده ای که هرگز پس نخواهی گرفت… #رفقا

Old times
دل‌نوشت

قدیما

بودن ها هم بودن های قدیم… یک کتری آب داغ و یک قوری چای، با فنجان و نعلبکی!

uniqueWallpaper067
دل‌نوشت

خاطرات

  یه شبایى تو زندگى هست که وقتى دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنى به چیزایى میرسى که نمیدونى تقدیرت بوده یا تقصیرت… به ادمایى میرسى که نمیدونى دردن یا همدرد… به لحظه هایى میرسى که هضمش واسه دل کوچیکت سخته و به دردایى میرسى که براى…