‏تیغه رو خودمون تیز میکنیم
تقصیر رو میندازیم سر تیغه